Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 16-01-2019 (Tổng lượt xem: 171)

TỶ LỆ QUAN TÂM 16-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 MWG 72.99% 1 SRA 99.78%
2 SKG 57.20% 2 VHE 98.70%
3 HNG 56.76% 3 NBC 81.92%
4 VND 56.64% 4 ACM 73.54%
5 KBC 56.61% 5 PVX 72.54%
6 ROS 56.56% 6 NHP 70.01%
7 AMD 55.97% 7 KLF 68.52%
8 VRC 55.79% 8 PVB 68.14%
9 DLG 55.01% 9 NRC 64.56%
10 SSI 54.84% 10 PVV 62.57%
11 CVT 54.71% 11 CEO 60.87%
12 VPB 54.24% 12 SLS 60.82%
13 HCM 53.46% 13 DP3 60.63%
14 KDH 52.92% 14 DS3 59.13%
15 DGW 52.82% 15 DST 58.32%
16 FIR 52.74% 16 PVC 57.37%
17 PVD 52.30% 17 VCG 56.00%
18 TTF 52.10% 18 TTH 55.82%
19 PTB 52.03% 19 ACB 54.40%
20 HPG 51.95% 20 DGC 53.44%
21 TNI 51.69% 21 DPS 53.26%
22 PDR 51.61% 22 DDG 51.47%
23 YBM 51.34% 23 HUT 50.92%
24 NVL 51.25% 24 GKM 50.43%
25 OGC 50.72% 25 DCS 50.14%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO