Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 13-11-2017 (Tổng lượt xem: 382)

TỶ LỆ QUAN TÂM 13-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 VRE 99.49% 1 NTP 65.23%
2 TCH 64.69% 2 CTP 65.01%
3 ROS 59.58% 3 NSH 62.82%
4 CII 59.45% 4 NDF 61.17%
5 FLC 58.84% 5 VIX 58.66%
6 VND 58.06% 6 PHC 57.44%
7 BMP 57.97% 7 VGS 57.05%
8 CTD 57.46% 8 PIV 56.85%
9 ASM 56.97% 9 DS3 56.11%
10 HAR 56.94% 10 KVC 55.95%
11 NKG 56.17% 11 VC3 55.68%
12 PNJ 55.79% 12 DCS 54.93%
13 DIG 55.04% 13 HUT 54.44%
14 DRC 54.62% 14 SHS 53.70%
15 GAS 53.34% 15 TVC 53.49%
16 DHG 53.23% 16 KLF 53.22%
17 PVD 52.95% 17 SHN 52.89%
18 NLG 52.35% 18 VCS 52.33%
19 FPT 52.28% 19 CEO 52.24%
20 SSI 52.20% 20 VCG 51.47%
21 VIC 51.85% 21 PVX 51.17%
22 AMD 51.79% 22 L14 50.92%
23 CSM 51.16% 23 DST 50.25%
24 HPG 50.30% 24 PVE 50.20%
25 VJC 50.20% 25 PVI 50.17%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO