Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 07-12-2017 (Tổng lượt xem: 433)

TỶ LỆ QUAN TÂM 07-12-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AMD 81.29% 1 VIG 73.77%
2 LDG 68.03% 2 ACM 72.52%
3 TLD 65.32% 3 HKB 67.73%
4 ROS 62.15% 4 NTP 65.07%
5 TCH 61.33% 5 MBS 64.44%
6 DLG 60.51% 6 DST 61.82%
7 DIG 59.25% 7 ACB 59.97%
8 CMG 58.86% 8 NHP 59.22%
9 HAI 57.53% 9 TIG 57.81%
10 EIB 55.23% 10 VIX 57.64%
11 SCR 54.50% 11 DGC 56.80%
12 NLG 54.16% 12 SHN 55.90%
13 PNJ 54.03% 13 PHC 55.15%
14 CVT 52.63% 14 VCS 54.70%
15 HBC 52.55% 15 VC3 54.00%
16 HHS 52.46% 16 VGC 53.88%
17 CII 52.43% 17 TVC 53.76%
18 VHG 52.29% 18 KVC 53.51%
19 TCM 51.96% 19 PIV 53.48%
20 DPM 51.91% 20 TTB 51.50%
21 FLC 51.62% 21 DS3 51.28%
22 DXG 51.23% 22 PVI 50.96%
23 GAS 51.04% 23 ALV 50.92%
24 HVG 50.96% 24 VGS 50.58%
25 MSN 50.92% 25 PVB 50.44%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO